Địa chỉ: Khu phố Đình, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413 840370

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017