Địa chỉ: Khu phố Đình, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413 840370
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Đình Bảng 2

Khu phố Đình, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
02413 840370